Denna Wah-pedal är framtagen med målsättningen att kunna erbjuda marknadens mest flexibla wahpedal. Weeping Demon har valfritt wah-omfång, finstämning, autoläge, normal eller fjäderkontrollerad fotplatta... och mycket mer.
 
A. Spring Tension
Bestämmer fjäderns spänning i auto switch-läget.
B. Pedal Friction
Bestämmer fotplattans mjukhet.
C. Auto Off Delay
Bestämmer "Off Time" när pedalen nått sitt högsta
läge i "Range Fine Tuning".
D. Range Fine Tuning
Bestämmer högsta frekvens med pedalen i
nedtryckt läge.
E. Mode Lever
Växlar läget mellan footswitch Auto On/Off.
E1 visar Auto Switch läge.
E2 visar Footswitch läget

 

 

Pris: 1275 (inkl. moms)